شنبه, 16 اسفند 1393

فارسی / English

support

LiveZilla Live Chat Software

کتابخانه

قوانین و مقررات

 

 

مجله هفت شهر

معرفی نشریه
راهنمانویسندگان
آرشیو
فروش اینترنتی
سایت نشریه
فصلنامه هفت شهر شماره 31- 32

 

 
 

مناسبت هفته

 

 

 

نظرسنجی

کدامیک از رویکردهای زیر را درمورد بافتهای فرسوده شهری، صحیح می دانید

تخریب کامل و نوسازی - 35.4%
بهسازی و بازآفرینی شهری - 64.6%

پیوندها

 

پیوند های تخصصی

 

آمار سایت