جمعه, 29 فروردين 1393

فارسی / English

آقای دکترآخوندی: برنامه ریزی برای احیای بافت فرسوده، از مطالبات مهم مردمی است.
پیام بهسازی ونوسازی:: آموزش شهروندان ضامن رشد وتوسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جوامع است
پیام بهسازی ونوسازی:: جوامع باسطوح بالاترمشارکت مردمی به رضایتمندی شهری بیشتری دست می یابند
آقای دکترآخوندی:پذیرش حق برای شهروندان مقدم برارائه خدمات است
Development of Human Capital Has Leading Role In Flourishing Communities
توسعه سرمایه انسانی عاملی کلیدی در شکوفایی و بالندگی جوامع
آقای دکتر ایزدی:ماموریت ویژه دولت درعرصه بافتهای فرسوده،بحث کیفیت بخشی به محیط شهری باتاکید برنقش فعال شهروندان است.
آقای دکتر ایزدی::بایدابزارهای لازم را فراهم کنیم تا مردم خودشان عامل نوسازی باشند.
آقای دکترآخوندی:: شهروندکسی است که نسبت به اتفاقات اطراف خودحساس است وخود رامسئول می داندوبرای بهبود یاحفظ آن تلاش میکند.
آقای دکترآخوندی:: شهروندان محور توسعه و دولت زمینه ساز شرایط وتسریع کننده توسعه

تابلو اعلانات

شورای سیاست گذاری

کارگروه تعیین شاخص های مناطق نابسامان شهری

کارگروه پروژه های محرک توسعه

کارگروه الگوسازی

دبیرخانه کارگروه منطقه ای بهسازی مناطق نابسامان شهری

کارگروه طرح جامع مسکن

سامانه ارائه گواهینامه صلاحیت اشخاص-ماده4

سامانه اطلاع رسانی وپرسش پاسخ

support

LiveZilla Live Chat Software

کتابخانه

 
 

مجله هفت شهر

 

معرفی نشریه        

راهنمای نویسندگان

آرشیو

فروش اینترنتی

سایت نشریه

فصلنامه هفت شهر شماره 31- 32
 
 

مناسبت هفته

نظرسنجی

کدامیک از رویکردهای زیر را درمورد بافتهای فرسوده شهری، صحیح می دانید

پیوندها

 

پیوند های تخصصی

 

آمار سایت